Country Report

Referat fra tredje møte i den norske referansegruppen i COME RES-prosjektet 16.11.2022

Møtet var det tredje og siste møtet i den norske referansegruppen i COME RES prosjektet og fant sted i CICEROs lokaler i Forskningsparken 12:30-15:00 16.11.2022. Det var lagt opp til mulighet for digital og fysisk tilstedeværelse. Tre av referansegruppemedlemmene deltok fysisk og fem digitalt. I tillegg var Karina Standal, Hege Fantoft Andreassen, Merethe Dotterud Leiren og Nora Ytreberg fra CICERO, samt Ingvill sjøvold Nilsen fra NVE og Hanne Sæle fra SINTEF Energi tilstede. Det ble sendt ut 3 påminnelser i forkant av møtet. Dessverre opplevde vi også tekniske utfordringer og to påmeldte til møtet digitalt fikk ikke logget seg på. Selv om antall deltagere var mindre enn håpet var det dessverre ikke mulig å utsette møtet ettersom COME RES prosjektet er i avslutningsfasen. Møtet var delt inn i to sesjoner med presentasjoner og påfølgende spørsmål og diskusjonsrunder. Møtet ble avsluttet med mingling og småmat for de som var fysisk tilstede.

Publication Date: 24 Nov 2022

Author: Merethe Dotterud Leiren, Karina Standal (CICERO)