Country Report

Oppsummering av den første norske tematiske workshopen 2.6.2021

 I forbindelse med H2020 prosjektet COME RES inviterte CICERO til workshopen «Lokale energisamfunn i Norge: Muligheter og utfordringer» 2. juni 2021. Formålet med workshopen var å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til utvikling av lokale fornybare energisamfunn i Norge. Hvordan er dagens rammevilkår og hvordan kan vi sikre riktige reguleringer og muligheter for å utvikle lokale energisamfunn? Og hvordan vil lokale energisamfunn påvirke kraftsystemet? Workshopen ble arrangert av CICERO i samarbeid med NVE. Arrangementet ble avholdt online, og samlet til sammen 116 deltakere.

Publication Date: 08 Jun 2021

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal og Stine Aakre (CICERO), Ingrid Ueland og Kjell Rune Verlo (NVE)