Country Report

Oppsummering av den 2. tematiske workshopen i Norge 21.09.2022

21. september 2022 inviterte CICERO til workshopen «Lokale energisamfunn og muligheter i energikrisens tid». Formålet med workshopen var å diskutere muligheter og utfordringer knyttet til utvikling av lokale fornybare energisamfunn i Norge i lys av den nåværende energisituasjonen med høye strømpriser og mangel på energi i Europa. Workshopen ble arrangert av CICERO i samarbeid med NVE. Arrangementet ble holdt i møtelokalet Lyng i Forskningsparken i Oslo, men det var også mulighet for digital deltagelse for å nå ut til flere deltakere. 48 deltagere registrerte seg for å delta og16 var tilstede fysisk og 18 deltok via Teams. 24. oktober 2022 ble det arrangert en lukket policy roundtable med aktuelle aktører fra myndighetene (eget referat).

Publication Date: 27 Sep 2022

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal (CICERO), Ingvill Sjøvold Nilsen (NVE)