Country Report

Programma: Projekta sanāksme

COME RES projekts analizē atjaunojamās enerģijas kopienas (AEK) kā sociāltehnoloģiskas sistēmas. No tehnoloģiju skatupunkta projekts aptver saules PV, vēja (sauszemes) tehnoloģijas, elektroenerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas un arī integrētos risinājumus. Savukārt, izmantojot daudznozaru un starpdisciplināru pieeju, projekts analizē politiskos, administratīvos, juridiskos, sociālekonomiskos, telpiskos un vides faktorus, un identificē un novērtē iemeslus, kādēļ izvēlētajos projekta mērķa reģionos AEK attīstība notiek lēni.

Katrā no valstīm tiek veidoti nacionālie forumi, kuru darbā piedalās projekta partneri un AEK attīstībā ieinteresētās puses.

2022. gada 16. februārī no plkst. 9:45 līdz 13:30 notiks Latvijas nacionālā foruma tematiskā sanāksme.

Sanāksmes pirmajā daļā paredzēts aplūkot labās prakses enerģijas kopienu īstenošanā COME RES partnervalstīs un norises Latvijā. Turpinot iepriekšējo pasākumu tradīciju, papildus COME RES Latvijas ekspertu sagatavotajam ziņojumam, esam aicinājuši sniegt detālāku ieskatu AEK veidošanā vienā no COME RES partnervalstīm, šoreiz Itālijā.

Savukārt sanāksmes otrajā daļā apskatīsim un diskutēsim par atjaunojamās enerģijas kopienu attīstību virzošajiem faktoriem un šķēršļiem.

Publication Date: 31 Jan 2022

Author: Aija Zučika