Image: DzidekLasek
Image: DzidekLasekImage: DzidekLasek

Projekt COME RES w Polsce

Platforma Dyskusyjna projektu w COME RES Polsce podejmuje dialog dotyczący rozwoju energetyki obywatelskiej opartej na OZE, koncentrując się na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu docelowego (województwo warmińsko-mazurskiego). Platforma skupia grupę ponad 25 interesariuszy, a w tym decydentów, krajowe i regionalne stowarzyszenia branżowe, klastry energii, środowisko akademickie, grupy obywatelskie, banki, regionalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przemysł technologii fotowoltaicznej i energetyki wiatrowej, a także władze lokalne.

Polska grupa interesariuszy stanowi nieformalne forum dyskusyjne na temat stanu transpozycji Dyrektywy RED II do krajowych ram prawnych, a także perspektyw, trendów i systemów wsparcia dla energetyki obywatelskiej wykorzystującej technologie OZE. W ramach działania forum organizowane są regularne spotkania grupy głównej złożonej z 25 interesariuszy jw., a także warsztaty tematyczne i okrągłe stoły otwarte dla większej liczby interesariuszy. Platforma dyskusyjna dzieli się również informacjami i wiedzą na temat stanu rozwoju wspólnot energetycznych OZE w krajach partnerskich, a także wypracowuje metodykę do analiz potencjału, barier, dobrych praktyk oraz opłacalnych modeli biznesowych.

O projekcie COME RES

COME RES to projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze elektroenergetycznym. Projekt skupia się na wspieraniu rozwoju inicjatyw kolektywnych i wdrażania ram prawnych umożliwiających tworzenie wspólnot energetycznych, m.in. poprzez czerpanie doświadczeń z regionów o wysokiem poziomie rozwoju w tym zakresie i współpracę z regionami pilotażowymi.

COME RES obejmuje różne technologie, w tym fotowoltaikę, lądową energetykę wiatrową, magazynowanie energii, energetykę wodną i rozwiązania zintegrowane.

Partner z Polski

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) promuje i wdraża europejskie standardy i praktyki w zakresie efektywności energetycznej. Naszym strategicznym celem jest wspieranie konkurencyjnego rozwoju polskiej gospodarki poprzez optymalne wykorzystanie energii w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
KAPE jest firmą konsultingową i oferuje swoim klientom z różnych branż następujące usługi:

  • kompleksowe i niezależne doradztwo w zakresie optymalizacji produkcji i zużycia energii oraz wykonuje audyty w przemyśle,
  • projektuje energooszczędne budynki i przeprowadza audyty w budownictwie, pomaga w pozyskaniu finansowania na realizację inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i OZE ze środków zagranicznych i krajowych i OZE,
  • oferuje szeroki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem gospodarki niskoemisyjnej,
  • prowadzi międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne, które są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy w biznesie.

Wiedza i doświadczenie KAPE poparte jest ponad 25-letnią działalnością w branży efektywności energetycznej oraz w zakresie wykorzystania i promocji odnawialnych źródeł energii.

Dołącz do społeczności COME RES

KONTAKT

Materiały

Policy Brief

Policy Brief 4: Short-term actions to meet long-term visions

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish   Portuguese   Spanish

COME RES has been facilitating the market uptake of...

Publication Date: 27 Feb 2023

Author: Arthur Hinsch (ICLEI Europe), Michael Krug (FUB), Maria Rosaria Di Nucci (FUB) and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 4: The COME RES Stakeholder Desks – paving the way for renewable energy communities

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese   Spanish

One of the objectives of COME RES was to engage with major...

Publication Date: 22 Feb 2023

Author: Arthur Hinsch and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 3: Transferring Renewable Energy Communities and Inspiring Action

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian   Polish  Portuguese    Spanish

Transfer and cross learning between regions to promote...

Publication Date: 27 Jan 2023

Author: Arthur Hinsch and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Deliverable

D8.7 Advancing Renewable Energy Communities in Europe: Affordable Energy. Local Ownership. Resilience.

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian   Polish  Portuguese  Spanish

Citizens in Europe and elsewhere are facing unprecedented...

Publication Date: 25 Jan 2023

Author: Arthur Hinsch (ICLEI Europe)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 3: Close, but not quite there

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese  Spanish

The deadlines for transposing the Integrated Electricity Marke...

Publication Date: 16 Sep 2022

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer (ICLEI Europe) and Michael Krug, Maria-Rosaria Di Nucci (FUB)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 2: Municipalities and renewable energy communities – a perfect match

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese  Spanish

Best practice renewable energy communities (RECs) are on the...

Publication Date: 05 Apr 2022

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Country Report

Report: 1st thematic workshop of the Polish country desk

The thematic workshop was organised by The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE) in cooperation with The Regional Fund for...

Publication Date: 28 Oct 2021

Author: Piotr Nowakowski

See the whole resource

Country Report

Report on the Polish Stakeholder Desk Kick Off Meeting

Publication Date: 11 Feb 2021

See the whole resource