Image: Ecopower
Image: EcopowerImage: Ecopower

COME RES in België en Nederland

In België richt de country-desk zich op Vlaanderen, met een thematische focus op collectieve energie op het gebied van geïntegreerde oplossingen zoals collectieve micro-grids of virtuele energiecentrales. De provincie Limburg en West-Vlaanderen fungeren als doelregio's en de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen als modelregio's.

In Nederland concentreert het project zich op de doelregio Noord-Brabant, waarbij de thematische focus ligt op geïntegreerde benaderingen, zoals micro-grids of virtuele elektriciteitscentrales.

De country desks voor België en Nederland organiseren regelmatig oplossingsgerichte dialogen met belanghebbenden en betrekken daarbij actief deskundigen en belanghebbenden uit de model- en doelregio's. De betrokken belanghebbenden begeleiden de operationele werkzaamheden en taken van COME RES, geven advies en ondersteunen de verspreiding van de projectresultaten en oplossingen binnen hun respectieve belangengroepen. De country-desk omvat policy labs die zich bezighouden met de omzetting en uitvoering van RED II.

Over COME RES

COME RES is een Horizon 2020-project dat tot doel heeft het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te vergroten. Het project is gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van hernieuwbare energiegemeenschappen en het ondersteunen van de uitvoering van faciliterende kaders voor hernieuwbare energiegemeenschappen. Dit wordt bereikt door te leren van regio's waar de ontwikkeling van energiegemeenschappen al ver gevorderd is en door regio's met het potentieel om energiegemeenschappen verder te ontwikkelen, te ondersteunen.

COME RES richt zich op een verscheidenheid aan sociaal-technische oplossingen, waaronder collectieve PV, wind, opslag, waterkracht en geïntegreerde oplossingen.

Nederlandse en Belgische partners in het project

VITO/Energyville

EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt technologie en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen in de transitie naar een energie-efficiënte, koolstofvrije en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de waardeketen van energiesystemen in zijn totaliteit te integreren, gaande van materialen en componenten tot het niveau van volledige energiesystemen, bedrijfsmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn geclusterd in zes interdisciplinaire domeinen: fotovoltaïsche energie, elektrische en thermische opslag, vermogensregeling en -omzetting, elektrische en thermische netwerken, gebouwen en districten, strategieën en markten. Met ongeveer 400 onderzoekers en ultramoderne onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille een Europees innovatiecentrum van topniveau op het gebied van energie. Het bundelt onderzoek, ontwikkeling en opleiding onder één dak en werkt nauw samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners uit de industrie en de overheid.

REScoop.eu

REScoop.eu is de Europese federatie van energiecoöperaties van burgers. Het is een groeiend netwerk van 1500 coöperaties van over heel Europa en die gezamenlijk meer dan 1 miljoen burgers vertegenwoordigen. Via REScoop.eu willen energiecoöperaties hun stem laten horen in het Europese energiedebat. Hun leden - mensen zoals u en ik - zijn immers degenen die zullen betalen voor de overgang naar een duurzamer energiesysteem. REScoop.eu geeft burgers en coöperaties meer zeggenschap en wil energiedemocratie tot stand brengen. De federatie heeft vier welomschreven doelstellingen: vertegenwoordigen van de stem van burgers en energiecoöperaties bij Europese beleidsmakers; ondersteunen van startende en gevestigde energiecoöperaties en hen voorzien van instrumenten en contacten om hen te helpen groeien en bloeien; het faciliteren van internationale uitwisselingen en samenwerking tussen energiecoöperaties; en het promoten van het coöperatieve bedrijfsmodel in de energiesector.

Technische Universiteit Eindhoven

De groep Filosofie en Ethiek (P&E) verricht filosofisch onderzoek op het raakvlak van fundamentele filosofische vraagstukken en problemen uit de praktijk die voortkomen uit het ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. De expertise ligt in verschillende subdisciplines als normatieve ethiek en wetenschapsfilosofie. De reflectie op technologiegerelateerde problemen en technologische innovaties moet verder gaan dan de toepassing van bestaande kaders: P&E streeft naar substantiële veranderingen in bestaande theorieën, zoals kaders voor verantwoorde innovatie en de ontwikkeling van geheel nieuwe kaders, zoals de ethische ontwerpcyclus, en theorieën van technische functies en van ingenieurskennis.

Word lid van de

COME RES gemeenschap

CONTACTEER

Bronnen

Policy Brief

Policy Brief 4: Short-term actions to meet long-term visions

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish   Portuguese   Spanish

COME RES has been facilitating the market uptake of...

Publication Date: 27 Feb 2023

Author: Arthur Hinsch (ICLEI Europe), Michael Krug (FUB), Maria Rosaria Di Nucci (FUB) and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 4: The COME RES Stakeholder Desks – paving the way for renewable energy communities

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese   Spanish

One of the objectives of COME RES was to engage with major...

Publication Date: 22 Feb 2023

Author: Arthur Hinsch and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 3: Transferring Renewable Energy Communities and Inspiring Action

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian   Polish  Portuguese    Spanish

Transfer and cross learning between regions to promote...

Publication Date: 27 Jan 2023

Author: Arthur Hinsch and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Deliverable

D8.7 Advancing Renewable Energy Communities in Europe: Affordable Energy. Local Ownership. Resilience.

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian   Polish  Portuguese  Spanish

Citizens in Europe and elsewhere are facing unprecedented...

Publication Date: 25 Jan 2023

Author: Arthur Hinsch (ICLEI Europe)

See the whole resource

Country Report

Rapport derde Nederlands/Vlaamse country desk en policy lab (voormiddag) & thematische workshop (namiddag)

De derde bijeenkomst van de Nederlands/Vlaamse country desk vond plaats op 18 oktober 2022. Tijdens de bijeenkomst werd de voortgang van het...

Publication Date: 18 Oct 2022

Author: Erika Meynaerts, Erik Laes (VITO/Energyville), Rien de Bont (TU/e), Sara Tachelet (RESCOOP.eu)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 3: Close, but not quite there

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese  Spanish

The deadlines for transposing the Integrated Electricity Marke...

Publication Date: 16 Sep 2022

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer (ICLEI Europe) and Michael Krug, Maria-Rosaria Di Nucci (FUB)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 2: Municipalities and renewable energy communities – a perfect match

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese  Spanish

Best practice renewable energy communities (RECs) are on the...

Publication Date: 05 Apr 2022

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 2: Things are moving, let’s speed up!

Dutch    English   German   Italian  Latvian   Norwegian  Polish   Portuguese   Spanish

Despite the transposition of the legislation pertaining...

Publication Date: 20 Dec 2021

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer (ICLEI) - based on work by the COME RES partners

See the whole resource

Country Report

Presentation from the second Dutch/Flemish country desk and policy lab meeting

The presentation from the second Dutch/Flemish country desk and policy lab meeting, which took place on 30/11/2021.

The full report of the...

Publication Date: 30 Nov 2021

Author: Erika Meynaerts, Kelsey van Maris (VITO/Energyville), Erik Laes (TU/e), Dirk Vansintjan, Sara Tachelet (RESCOOP.eu)

See the whole resource

Country Report

Rapport tweede Nederlands/Vlaamse country desk en policy lab

De tweede vergadering van de Nederlands/Vlaamse country desk vond plaats op 30 november 2021. Dirk Vansintjan van REScoop.eu presenteerde de...

Publication Date: 30 Nov 2021

Author: Erika Meynaerts, Kelsey van Maris (VITO/Energyville), Erik Laes (TU/e), Dirk Vansintjan, Sara Tachelet (RESCOOP.eu)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 1: The Potential of Community Projects in the Renewable Energy Sector

Dutch    English     German    Italian   Latvian    Norwegian   Polish  Portuguese      Spanish

This factsheet provides a concise overview of...

Publication Date: 26 Oct 2021

Author: Arthur Hinsch & Lucy Russell (ICLEI), Erik Laes & Kellan Anfinson (TU/e) - with contributions from all project partners

See the whole resource

Publication

The conditions for community energy to promote the energy transition

Renewable energy communities (RECs) can drive the uptake of renewables and social acceptance of the low-carbon energy transition in Europe. But...

Publication Date: 19 Nov 2021

Author: Karina Standal & Stine Aakre (CICERO) and Erik Laes (TU/e & VITO)

See the whole resource

Country Report

Het potentieel van energiegemeenschappen in Noord-Brabant

Samenvatting: Het potentieel van energiegemeenschappen in Noord-Brabant

Publication Date: 27 Oct 2021

Author: Erik Laes

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 1: Renewable Energy Communities - Are we nearly there?

English   Dutch   German   Italian   Latvian   Norwegian    Spanish  Polish   Portuguese

Community energy has come a long way in Europe and is...

Publication Date: 30 Apr 2021

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer, Julia Kittel (ICLEI) - based on work by the COME RES partners

See the whole resource

Country Report

Verslag van de eerste Belgisch/Nederlandse Thematische Workshop en Policy Lab

Publication Date: 25 May 2021

Author: Erika Meynaerts (VITO/Energyville), Erik Laes (TU/e), Sara Tachelet (RESCOOP.eu)

See the whole resource

Country Report

Presentations first Belgian/Dutch Thematic Workshop and Policy Lab

Publication Date: 25 May 2021

See the whole resource

Country Report

Verslag van de Belgisch/Nederlandse country desk meeting

Report on the joint Kick Off Meeting of the Belgian and Dutch Stakeholder Desks, held on 19. January 2021. The Report is available in Dutch only.

Publication Date: 05 Feb 2021

Author: Erika Meynaerts, Sarah Delvaux, Erik Laes, Gunter Bombaerts, Dirk Vansintjan, Sara Tachelet

See the whole resource