Image: Ecopower
Image: EcopowerImage: Ecopower

COME RES in België en Nederland

In België richt de country-desk zich op Vlaanderen, met een thematische focus op collectieve energie op het gebied van geïntegreerde oplossingen zoals collectieve micro-grids of virtuele energiecentrales. De provincie Limburg en West-Vlaanderen fungeren als doelregio's en de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen als modelregio's.

In Nederland concentreert het project zich op de doelregio Noord-Brabant, waarbij de thematische focus ligt op geïntegreerde benaderingen, zoals micro-grids of virtuele elektriciteitscentrales.

De country desks voor België en Nederland organiseren regelmatig oplossingsgerichte dialogen met belanghebbenden en betrekken daarbij actief deskundigen en belanghebbenden uit de model- en doelregio's. De betrokken belanghebbenden begeleiden de operationele werkzaamheden en taken van COME RES, geven advies en ondersteunen de verspreiding van de projectresultaten en oplossingen binnen hun respectieve belangengroepen. De country-desk omvat policy labs die zich bezighouden met de omzetting en uitvoering van RED II.

Over COME RES

COME RES is een Horizon 2020-project dat tot doel heeft het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te vergroten. Het project is gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van hernieuwbare energiegemeenschappen en het ondersteunen van de uitvoering van faciliterende kaders voor hernieuwbare energiegemeenschappen. Dit wordt bereikt door te leren van regio's waar de ontwikkeling van energiegemeenschappen al ver gevorderd is en door regio's met het potentieel om energiegemeenschappen verder te ontwikkelen, te ondersteunen.

COME RES richt zich op een verscheidenheid aan sociaal-technische oplossingen, waaronder collectieve PV, wind, opslag, waterkracht en geïntegreerde oplossingen.

Nederlandse en Belgische partners in het project

VITO/Energyville

EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt technologie en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen in de transitie naar een energie-efficiënte, koolstofvrije en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de waardeketen van energiesystemen in zijn totaliteit te integreren, gaande van materialen en componenten tot het niveau van volledige energiesystemen, bedrijfsmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn geclusterd in zes interdisciplinaire domeinen: fotovoltaïsche energie, elektrische en thermische opslag, vermogensregeling en -omzetting, elektrische en thermische netwerken, gebouwen en districten, strategieën en markten. Met ongeveer 400 onderzoekers en ultramoderne onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille een Europees innovatiecentrum van topniveau op het gebied van energie. Het bundelt onderzoek, ontwikkeling en opleiding onder één dak en werkt nauw samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners uit de industrie en de overheid.

REScoop.eu

REScoop.eu is de Europese federatie van energiecoöperaties van burgers. Het is een groeiend netwerk van 1500 coöperaties van over heel Europa en die gezamenlijk meer dan 1 miljoen burgers vertegenwoordigen. Via REScoop.eu willen energiecoöperaties hun stem laten horen in het Europese energiedebat. Hun leden - mensen zoals u en ik - zijn immers degenen die zullen betalen voor de overgang naar een duurzamer energiesysteem. REScoop.eu geeft burgers en coöperaties meer zeggenschap en wil energiedemocratie tot stand brengen. De federatie heeft vier welomschreven doelstellingen: vertegenwoordigen van de stem van burgers en energiecoöperaties bij Europese beleidsmakers; ondersteunen van startende en gevestigde energiecoöperaties en hen voorzien van instrumenten en contacten om hen te helpen groeien en bloeien; het faciliteren van internationale uitwisselingen en samenwerking tussen energiecoöperaties; en het promoten van het coöperatieve bedrijfsmodel in de energiesector.

Technische Universiteit Eindhoven

De groep Filosofie en Ethiek (P&E) verricht filosofisch onderzoek op het raakvlak van fundamentele filosofische vraagstukken en problemen uit de praktijk die voortkomen uit het ontwerp en gebruik van innovatieve technologieën. De expertise ligt in verschillende subdisciplines als normatieve ethiek en wetenschapsfilosofie. De reflectie op technologiegerelateerde problemen en technologische innovaties moet verder gaan dan de toepassing van bestaande kaders: P&E streeft naar substantiële veranderingen in bestaande theorieën, zoals kaders voor verantwoorde innovatie en de ontwikkeling van geheel nieuwe kaders, zoals de ethische ontwerpcyclus, en theorieën van technische functies en van ingenieurskennis.

Word lid van de

COME RES gemeenschap

CONTACTEER

Bronnen

Publication

The conditions for community energy to promote the energy transition

Renewable energy communities (RECs) can drive the uptake of renewables and social acceptance of the low-carbon energy transition in Europe. But...

Publication Date: 19 Nov 2021

Author: Karina Standal & Stine Aakre (CICERO) and Erik Laes (TU/e & VITO)

See the whole resource

Country Report

Het potentieel van energiegemeenschappen in Noord-Brabant

Samenvatting: Het potentieel van energiegemeenschappen in Noord-Brabant

Publication Date: 27 Oct 2021

Author: Erik Laes

See the whole resource

Country Report

Verslag van de eerste Belgisch/Nederlandse Thematische Workshop en Policy Lab

Publication Date: 25 May 2021

Author: Erika Meynaerts (VITO/Energyville), Erik Laes (TU/e), Sara Tachelet (RESCOOP.eu)

See the whole resource

Country Report

Presentations first Belgian/Dutch Thematic Workshop and Policy Lab

Publication Date: 25 May 2021

See the whole resource

Country Report

Verslag van de Belgisch/Nederlandse country desk meeting

Report on the joint Kick Off Meeting of the Belgian and Dutch Stakeholder Desks, held on 19. January 2021. The Report is available in Dutch only.

Publication Date: 05 Feb 2021

Author: Erika Meynaerts, Sarah Delvaux, Erik Laes, Gunter Bombaerts, Dirk Vansintjan, Sara Tachelet

See the whole resource