Image: Patrik Houstecky
Image: Patrik HousteckyImage: Patrik Houstecky

COME RES i Norge

Den norske referansegruppen til COME RES-prosjektet består av 29 organisasjoner og selskaper som alle deler en interesse for utvikling av fornybar energi. De er fra ulike sektorer, som for eksempel energibransjen (hovedsakelig kraftselskaper, utviklere og bransjeorganisasjoner), innbygger- og interesseorganisasjoner, eiendomsutviklere og matbransjen. Referansegruppen består også av medlemmer fra offentlig sektor, som kommuner og regionale myndigheter. Flere av medlemmene har lang erfaring med å produsere fornybar energi, eller med å utvikle systemer eller teknologi for å produsere fornybar energi.

Medlemmene av referansegruppen som kommer fra andre bransjer enn kraftsektoren deltar hovedsakelig fordi de ønsker å ta en aktiv rolle i energiomstillingen og vurderer å investere i produksjon av fornybar energi både for å redusere sine strømkostnader og sitt karbonavtrykk. Representanter for innbygger- og miljøorganisasjoner er med i referansegruppen fordi de er interesserte i fornybar energi som en måte å kutte klimagassutslipp på, samtidig som de er opptatte av hvordan vi kan bygge mer miljøvennlige samfunn. Den store bredden blant medlemmene av referansegruppen sikrer et mangfold av perspektiver og erfaringer, og gir grunnlag for gode samtaler.

Norge har en lang tradisjon med lokal kraftproduksjon hvor bønder eller landeiere er med på å omsette vannressurser til strøm. Men vi har likevel ikke per i dag mange eksempler på lokale energisamfunn der innbyggerne i lokalsamfunnet er med som medlemmer eller aksjonærer. Av den grunn fokuserer den norske referansegruppen ikke på én bestemt region eller teknologi, men benytter i stedet en mer åpen og utforskende tilnærning, og vil forske på ulike former for fornybar energi og lagringsteknologi, og ser på Norge som helhelt.

Om COME RES

COME RES er et prosjekt støttet av Horisont 2020 som har som mål å øke andelen fornybar energ i strømforsyningen. Prosjektet fokuserer på å fremme utviklingen og støtte implementeringen av rammeverk som legger til rette for etablering av lokale, fornybare energisamfunn. Dette gjøres ved å lære fra regioner som allerede har lang erfaring med lokale energisamfunn, og ved å støtte regioner som har potensiale til å utvikle lokale energisamfunn.

COME RES fokuserer på flere ulike teknologier, som solceller, vind, vannkraft, batterilagring og integrerte løsninger.

Norske partnere i prosjektet

CICERO

CICERO er Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning. Vi produserer ny kunnskap som bidrar til å løse klimautfordringen og styrker internasjonalt klimasamarbeid. Vi hjelper til med å løse klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet ved å forutse og respondere på samfunnets klimautfordringer gjennom forskning og forskningsformidling av høy, internasjonal standard. CICERO har fått mye oppmerksomhet særlig for sin forskning på konsekvensene for klimaet av menneskeskapte utslipp, samfunnets svar på klimaendringer og inngåelse av internasjonale avtaler. Vi har også spilt en aktiv rolle i FNs klimapanel siden 1992. De senere årene har vi også utviklet en betydelig ekspertise innen klimafinans. CICERO har en nasjonal rolle som formidler av kunnskap om klimaendringer og er internasjonalt anerkjent for sin innovative klimakommunikasjon. Vi er i konstant dialog med offentlige og private beslutningstakere, offentlige myndigheter og sivilsamfunnet om klimautfordringene og hvordan disse kan løses .

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vanndrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvaret for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av landets vassdrag, og fremme effektive kraftmarkeder og kostnadseffektive energisystem. NVE skal også bidra til en effektiv energibruk og sørge for forsyningssikkerhet i den nasjonale strømforsyningen, og har i tillegg ansvar for å tildele konsesjoner til kraftprosjekter.

Bli med i COME RES-fellesskapet

KONTAKT

Bakgrunnsmateriale

Policy Brief

Policy Brief 4: Short-term actions to meet long-term visions

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish   Portuguese   Spanish

COME RES has been facilitating the market uptake of...

Publication Date: 27 Feb 2023

Author: Arthur Hinsch (ICLEI Europe), Michael Krug (FUB), Maria Rosaria Di Nucci (FUB) and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 4: The COME RES Stakeholder Desks – paving the way for renewable energy communities

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese   Spanish

One of the objectives of COME RES was to engage with major...

Publication Date: 22 Feb 2023

Author: Arthur Hinsch and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 3: Transferring Renewable Energy Communities and Inspiring Action

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian   Polish  Portuguese    Spanish

Transfer and cross learning between regions to promote...

Publication Date: 27 Jan 2023

Author: Arthur Hinsch and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Deliverable

D8.7 Advancing Renewable Energy Communities in Europe: Affordable Energy. Local Ownership. Resilience.

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian   Polish  Portuguese  Spanish

Citizens in Europe and elsewhere are facing unprecedented...

Publication Date: 25 Jan 2023

Author: Arthur Hinsch (ICLEI Europe)

See the whole resource

Country Report

Referat fra tredje møte i den norske referansegruppen i COME RES-prosjektet 16.11.2022

Møtet var det tredje og siste møtet i den norske referansegruppen i COME RES prosjektet og fant sted i CICEROs lokaler i Forskningsparken...

Publication Date: 24 Nov 2022

Author: Merethe Dotterud Leiren, Karina Standal (CICERO)

See the whole resource

Country Report

Oppsummering av policy roundtable 2 i Norge 24.10.2022

2COME RES Policy Roundtable 24.10.2022 CICERO Senter for klimaforskning, i samarbeid med prosjektpartner Norges Vassdrags og Energidirektorat...

Publication Date: 24 Oct 2022

Author: Karina Standal og Merethe Dotterud Leiren (CICERO), Ingvill Sjøvold Nilsen (NVE)

See the whole resource

Country Report

Oppsummering av den 2. tematiske workshopen i Norge 21.09.2022

21. september 2022 inviterte CICERO til workshopen «Lokale energisamfunn og muligheter i energikrisens tid». Formålet med workshopen var å...

Publication Date: 27 Sep 2022

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal (CICERO), Ingvill Sjøvold Nilsen (NVE)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 3: Close, but not quite there

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese  Spanish

The deadlines for transposing the Integrated Electricity Marke...

Publication Date: 16 Sep 2022

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer (ICLEI Europe) and Michael Krug, Maria-Rosaria Di Nucci (FUB)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 2: Municipalities and renewable energy communities – a perfect match

Dutch  English  German  Italian  Latvian  Norwegian  Polish  Portuguese  Spanish

Best practice renewable energy communities (RECs) are on the...

Publication Date: 05 Apr 2022

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer and Lucy Russell (ICLEI Europe)

See the whole resource

Country Report

Referat fra andre møte i den norske referansegruppen i COME RES-prosjektet

Møtet ble arrangert av CICERO i samarbeid med NVE som er partner i COME RES prosjektet. Det var registrert 33 påmeldte deltagere til møtet som...

Publication Date: 26 Jan 2022

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal, Stine Aakre (CICERO)

See the whole resource

Publication

Magasinet KLIMA: Fornybare energisamfunn – muligheter og hindringer

En interesse for å bidra i det grønne skiftet, personlig engasjement og lønnsomhet på sikt, er viktige drivere for å etablere lokale...

Publication Date: 06 Dec 2021

Author: Karina Standal, Stine Aakre & Merethe Dotterud Leiren (CICERO)

See the whole resource

Publication

Magasinet KLIMA: Ny studie viser mangel på støtteordninger for lokale energisamfunn

Etablering av nye lokale energisamfunn i Europa kan være viktig for å øke andelen fornybar energi og fleksibiliteten i strømforsyningen, men...

Publication Date: 01 Nov 2021

Author: Karina Standal & Stine Aakre (CICERO)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 1: The Potential of Community Projects in the Renewable Energy Sector

Dutch    English     German    Italian   Latvian    Norwegian   Polish  Portuguese      Spanish

This factsheet provides a concise overview of...

Publication Date: 26 Oct 2021

Author: Arthur Hinsch & Lucy Russell (ICLEI), Erik Laes & Kellan Anfinson (TU/e) - with contributions from all project partners

See the whole resource

Country Report

Oppsummering av den første norske tematiske workshopen 2.6.2021

 I forbindelse med H2020 prosjektet COME RES inviterte CICERO til workshopen «Lokale energisamfunn i Norge: Muligheter og utfordringer» 2. juni...

Publication Date: 08 Jun 2021

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal og Stine Aakre (CICERO), Ingrid Ueland og Kjell Rune Verlo (NVE)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 1: Renewable Energy Communities - Are we nearly there?

English   Dutch   German   Italian   Latvian   Norwegian    Spanish  Polish   Portuguese

Community energy has come a long way in Europe and is...

Publication Date: 30 Apr 2021

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer, Julia Kittel (ICLEI) - based on work by the COME RES partners

See the whole resource

Publication

Magasinet KLIMA: Energieffektivt på Hadeland

Som de første grønne kommunene i Norge, har Gran, Lunner og Jevnaker mye å vise til av klimatiltak og kan blant annet gå foran som ypperlige eksempler på hvordan bioenergi kan skape lokale og nyskapende energisamfunn.

Publication Date: 20 Apr 2021

Author: Karina Standal (CICERO)

See the whole resource

Agenda

Norwegian Stakeholder Desk Kick Off Meeting Agenda

Publication Date: 12 Jan 2021

See the whole resource

Publication

Magasinet KLIMA: Lokal strøm i stikkontakten

Bygårder, bydeler eller landsbyer skal kunne gå sammen i kooperativer for å produsere egen fornybar energi – såkalte lokale energisamfunn. EU satser på at lokalprodusert strøm i de tusen hjem er veien mot fornybarsamfunnet.

Publication Date: 12 Oct 2020

Author: Karina Standal (CICERO)

See the whole resource