Country Report

Referat fra andre møte i den norske referansegruppen i COME RES-prosjektet

Møtet ble arrangert av CICERO i samarbeid med NVE som er partner i COME RES prosjektet. Det var registrert 33 påmeldte deltagere til møtet som fant sted på Zoom grunnet koronarestriksjoner. Kommunikasjonsrådgiver for COME RES, Hege F. Andreassen (CICERO) åpnet med å ønske nye medlemmer av referansegruppen velkommen, samt informere om målsetningene med selve prosjektet, om come-res.eu, nettsiden der alt av ressurser ligger tilgjengelig (forskningsrapporter, policybriefs, faktaark, referater osv.), samt prosjektets Twitter-konto.

Deretter overtok Karina Standal, prosjektleder for COME RES i Norge, og fortalte kort om gjennomførte COME RES studier og foreløpige funn fra studien av drivere og barrierer for fornybare energisamfunn i Norge, Latvia og utvalgte regioner i Polen, Portugal og Spania. Karina informerte også kort om neste planlagte tematiske workshop og policy lab i COME RES, som vil arrangeres høsten 2022.

Publication Date: 26 Jan 2022

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal, Stine Aakre (CICERO)