Search results ( 6 - 10 of 20 )

 | Sort by: Date

Country Report

Oppsummering av den første norske tematiske workshopen 2.6.2021

 I forbindelse med H2020 prosjektet COME RES inviterte CICERO til workshopen «Lokale energisamfunn i Norge: Muligheter og utfordringer» 2. juni...

Publication Date: 08 Jun 2021

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal og Stine Aakre (CICERO), Ingrid Ueland og Kjell Rune Verlo (NVE)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 1: The Potential of Community Projects in the Renewable Energy Sector

Dutch    English     German    Italian   Latvian    Norwegian   Polish  Portuguese      Spanish

This factsheet provides a concise overview of...

Publication Date: 26 Oct 2021

Author: Arthur Hinsch & Lucy Russell (ICLEI), Erik Laes & Kellan Anfinson (TU/e) - with contributions from all project partners

See the whole resource

Publication

Magasinet KLIMA: Ny studie viser mangel på støtteordninger for lokale energisamfunn

Etablering av nye lokale energisamfunn i Europa kan være viktig for å øke andelen fornybar energi og fleksibiliteten i strømforsyningen, men...

Publication Date: 01 Nov 2021

Author: Karina Standal & Stine Aakre (CICERO)

See the whole resource

Publication

Magasinet KLIMA: Fornybare energisamfunn – muligheter og hindringer

En interesse for å bidra i det grønne skiftet, personlig engasjement og lønnsomhet på sikt, er viktige drivere for å etablere lokale...

Publication Date: 06 Dec 2021

Author: Karina Standal, Stine Aakre & Merethe Dotterud Leiren (CICERO)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 2: Things are moving, let’s speed up!

Dutch    English   German   Italian  Latvian   Norwegian  Polish   Portuguese   Spanish

Despite the transposition of the legislation pertaining...

Publication Date: 20 Dec 2021

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer (ICLEI) - based on work by the COME RES partners

See the whole resource